Polityka Prywatności – Rito.pl

1.     Postanowienie ogólne

1.      Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób Rito ApS ("Rito", "nas", "nasz", "my") gromadzi i przetwarza informacje o Użytkowniku.

2.      Polityka Prywatności odnosi się do danych osobowych, które użytkownik przekazuje nam lub które zbieramy za pośrednictwem strony internetowej Rito, www.Rito.pl ("Strona").

3.      Rito ApS jest administratorem Twoich danych osobowych. Wszelkie pytania do Rito można kierować za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w pkt. 7.

 

2.     Jaki rodzaj danych osobowych zbieramy? W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe? Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 

1.      Kiedy wchodzisz na stronę Rito.pl, zbieramy informacje o adresie IP, typie przeglądarki, lokalizacji sieci i systemie operacyjnym, z którego korzystasz. Ponadto, mamy dostęp do informacji o tym, z jakiego urządzenia odwiedzasz nasz sklep Rito.pl.

a.       Celem zbierania tych informacji jest optymalizacja Twojego doświadczenia jako użytkownika i gościa Rito.pl. Używamy ich również do ukierunkowanych działań marketingowych głównie w Google, na Facebooku i Instagramie - w tym kampanii retargetowanych. Odbywa się to za pomocą plików cookie (zapoznaj się z naszą polityką plików cookie tutaj). Dane te wykorzystujemy w celu doskonalenia funkcjonowania naszego sklepu Rito.pl oraz dotarcia do Ciebie drogą online z ciekawymi i najbardziej dopasowanymi do Twoich potrzeb ofertami. W ten sposób jesteśmy w stanie poprawić naszą sprzedaż i zwiększyć zadowolenie klientów.

b.      Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie UE o Danych Osobowych Art. 1, punkt F.

2.      Kiedy robisz zakupy na Rito.pl lub komunikujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, podajesz swój adres, adres e-mail, numer telefonu, dane dotyczące płatności, a także informacje o tym, jakie produkty kupujesz i ewentualnie zwracasz, szczegóły dotyczące dostawy oraz adres IP, z którego składane jest zamówienie.

a.       Twoje dane osobowe potrzebne są do tego, abyśmy mogli wywiązać się z naszej części umowy kupna-sprzedaży, dostarczyć towary, które zakupiłeś i za które zapłaciłeś na Rito.pl, a także zarządzać Twoim prawem do zwrotu i reklamacji. Twoje dane osobowe są również wykorzystywane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości. Informacje o zakupach są przechowywane w Zitcom, Economic, a także Epay, Viabill, Klarna lub Mobilepay (w zależności od wybranej metody płatności). Przy zakupie Twój adres IP jest zapisywany w celu zabezpieczenia naszych interesów w ramach zapobiegania oszustwom.

b.      Podstawą prawną przetwarzania informacji jest art. 6 ust. 2 Rozporządzenia UE o Danych Osobowych. 1, lit. b, c i f.

3.      Gdy zapisujesz się do naszego newslettera, zachowujemy Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, sposób, w jaki się zapisałeś (Facebook, Rito.pl, targi itp. - nazywamy to "źródłem zapisu"), adres IP, ulubiony klient poczty elektronicznej, wskaźnik przeczytanych wiadomości, które e-maile od nas czytasz + ciągłość i ewentualnie historia zakupów.

a.       Twoje dane osobowe wykorzystujemy do wysyłania Ci ukierunkowanych newsletterów, zawierających między innymi oferty i wzory. W ten sposób możemy przedstawić Tobie produkty, które potencjalnie zechciałbyś zakupić, co wspiera cel firmy jako sklepu internetowego.

b.      Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 Rozporządzenia UE o Danych Osobowych, ust. 1, lit. f.

4.      Zapisanie się do naszego newslettera jest dobrowolne. Jeśli zapisałeś się na newsletter, możesz w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania klikając link znajdujący się w dolnej części newslettera. Możesz również zapisać się do naszego newslettera, aby uzyskać kod rabatowy na zakupy w Rito.pl, wziąć udział w konkursie na Facebooku, a także w ramach finalizacji zakupu. W takich przypadkach otrzymujemy informacje na Twój temat, które następnie porównujemy z danymi, które już posiadamy.

a.       W ten sposób możemy zarządzać Twoją subskrypcją w naszym newsletterze, a także docierać do subskrybentów z ukierunkowanymi działaniami marketingowymi za pośrednictwem e-maila lub Facebooka.

b.      Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 3 Rozporządzenia UE o Danych Osobowych. 1, lit. b i f.

3.      Odbiorcy danych osobowych

1.      Twoje dane takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i numer zamówienia oraz informacje o życzeniach specjalnych dotyczących dostawy, zgłaszanych w związku z realizacją zamówienia, są ujawniane naszym partnerom handlowym, którzy zajmują się wysyłką Twoich towarów. W zakresie wysyłki, współpracujemy z następującymi firmami kurierskimi: ???. Ponadto, w rzadkich przypadkach bezpośredniej dostawy lub reklamacji, możemy być zmuszeni do przekazania Twoich danych osobowych producentowi i dostawcy.

2.      Dane mogą być przekazywane partnerom zewnętrznym, którzy przetwarzają je w naszym imieniu. Korzystamy z usług partnerów zewnętrznych m.in. w zakresie technicznej obsługi i poprawy funkcjonowania Witryny, wysyłki newslettera oraz realizacji ukierunkowanych działań marketingowych, w tym retargetingu. Firmy te przetwarzają dane, których jesteśmy administratorem, zgodnie z naszymi instrukcjami. Przetwarzający dane nie są uprawnieni do wykorzystania informacji do celów innych niż realizacja umowy z nami i są zobowiązani do zachowania poufności.

3.      Informacje o zamówieniach są przechowywane w systemach Zitcom, Economic, a także Epay, Viabill, Klarna lub Mobilepay (w zależności od wybranej metody płatności). Zapewnia to spełnienie wymogów Ustawy o Rachunkowości dotyczących przechowywania tych danych przez okres 5 lat.

4.      Zawarliśmy pisemne umowy dotyczące przetwarzania danych ze wszystkimi podmiotami przetwarzającymi dane, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu.

5.      W przypadku, gdy korzystamy z usług podmiotów przetwarzających dane znajdujących się poza UE, niezbędne zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych osobowych poza UE są zapewnione poprzez certyfikację podmiotu przetwarzającego dane w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, por. art. 45 Rozporządzenia UE o Danych Osobowych.

§  Kopię certyfikatu Facebook Inc. Certification można znaleźć tutaj:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active  

§  Kopię certyfikatu Google LLC certification można znaleźć tutaj:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 

§  Kopię certyfikatu Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) można znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/

§  Kopię certyfikatu Zendesk Inc można znaleźć tutaj:
https://www.zendesk.com/company/customers-partners/eu-data-protection/#privacy-shield

4.     Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:

1.      Prawo dostępu do swoich danych osobowych

a.       W każdej chwili masz prawo zażądać informacji m.in. o tym, jakie dane na Twój temat zarejestrowaliśmy i w jakim celu, jakie są kategorie danych osobowych oraz kto jest odbiorcą tych danych, a także skąd pochodzą.

b.      Zawsze masz prawo do żądania ujawnienia Twoich danych osobowych. W tym przypadku możesz zwrócić się o to pisząc do nas e-maila na adres info@rito.pl z tytułem wiadomości "Dane osobowe". Zostaniesz wtedy poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, abyśmy mieli pewność, że przekazujemy dane właściwej osobie.

2.      Prawo do sprostowania swoich danych osobowych

a.       Jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub uległy zmianie, oczywiście możesz się z nami skontaktować w celu ich skorygowania. Może to mieć miejsce np. w przypadku zmiany adresu zamieszkania.

3.      Prawo do usunięcia swoich danych osobowych

a.       Mogą zaistnieć sytuacje, w których masz prawo i możesz zażądać usunięcia wszystkich lub części Twoich danych osobowych, które posiadamy. Przykładem jest sytuacja, gdy nie mamy już podstawy prawnej do dalszego przechowywania Twoich danych. Nie zawsze jednak mamy obowiązek je usunąć. Dotyczy to w szczególności zobowiązań prawnych i rachunków.

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania do przechowywania Twoich danych osobowych

a.       W niektórych przypadkach możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania. Masz taką możliwość, jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe.

  1. Prawo do przenoszenia danych

a.       W szczególnych przypadkach masz prawo zażądać, aby Twoje dane osobowe zostały przez nas ponownie dostarczone w formacie nadającym się do odczytu maszynowego do innego podmiotu przetwarzającego dane.

  1. Prawo do sprzeciwu

a.       Zawsze masz prawo nie zgodzić się na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych do marketingu ukierunkowanego.

b.      Zawsze masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów, por. punkt 2.

  1. Prawo do cofnięcia zgody

a.       W dowolnym momencie masz prawo odwołać zgodę, której udzieliłeś nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz cofnąć swoją zgodę, skontaktuj się z nami pod adresem info@rito.pl w tytule wiadomości wpisując "Zgoda".

  1. Prawo do składania skarg

a.       Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz to zrobić zgłaszając się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl. Większość skarg zostanie jednak rozpatrzona znacznie szybciej, jeśli skontaktujesz się bezpośrednio z nami pod numerem +48 22 185 77 65 lub pisząc maila na info@rito.pl.

5.     Usuwanie danych osobowych

1.      Informacje o korzystaniu przez Ciebie ze strony internetowej, por. punkt 2.1, są usuwane najpóźniej po roku nieużywania. Możesz również aktywnie zablokować tę możliwość w swojej przeglądarce: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2.      Twoje dane osobowe, które zarejestrowaliśmy podczas Twojego zapisywania się do naszego newslettera, zostaną usunięte z chwilą cofnięcia Twojej subskrypcji, chyba że mamy uzasadnioną podstawę do dalszego ich przechowywania.

3.      Dane osobowe, które zebraliśmy w związku z zakupem na Rito.pl, por. punkt 2.2, będą z reguły usuwane po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu. W uzasadnionych przypadkach, mogą być one jednak przechowywane przez dłuższy czas, na przykład, jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub jeśli przechowywanie jest konieczne do spełnienia przez nas wymogów prawnych. Dokumenty księgowe są przechowywane przez 5 lat do końca roku obrotowego, zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości.

4.      Pliki cookie: Możesz aktywnie usuwać pliki cookie w swojej przeglądarce, które są wykorzystywane np. w celach marketingowych (przeczytaj naszą politykę plików cookie tutaj).

6.     Bezpieczeństwo

1.      Bezpieczeństwo przechowywania Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Podjęliśmy szeroki zakres odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapobiec bezprawnej lub przypadkowej zmianie, utracie lub niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych osobowych.

2.      Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie pracownicy Rito ApS, w celu umożliwienia im wykonywania ich pracy.

7.     Dane kontaktowe

1.       Rito ApS jest administratorem danych odpowiedzialnym za dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem strony internetowej.

2.      Jeśli masz uwagi lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, zawsze możesz skontaktować się z nami pod adresem:
Rito
Kasztanowa 44
05-816 Michałowice-Wieś

Tel.: +48 22 185 77 65
Email: 
info@rito.pl

8.     Zmiany w polityce danych osobowych

1.      Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w naszej polityce dotyczącej danych osobowych, zostaniesz o tym poinformowany przy następnej wizycie na stronie Rito.pl.

9.     Wersja

1.   Niniejsza polityka danych osobowych stanowi wersję 2 Rito ApS, z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Wersja: v3.c223.s6.l7