Polityka Prywatności - Rito.pl

 1. Ogólne
  1. Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Rito ApS ("Rito", "nas", "nasz", "my") zbiera i przetwarza informacje o Tobie.
  2. Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które nam przekazujesz lub które zbieramy za pośrednictwem strony internetowej Rito, www.rito.pl ("Strona internetowa").
  3. Rito ApS jest administratorem Twoich danych osobowych. Wszelkie zapytania do Rito mogą być kierowane poprzez dane kontaktowe podane w punkcie 7.
 1. Jakie dane osobowe są zbierane? W jakim celu są wykorzystywane dane osobowe? Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
  1. Kiedy odwiedzasz Rito.pl, zbieramy informacje o Twoim adresie IP, rodzaju przeglądarki, lokalizacji sieciowej i systemie operacyjnym, którego używasz. Ponadto zbieramy informacje o typie urządzenia, z którego odwiedzasz Rito.pl.
   1. Cel zbierania tych informacji to optymalizacja Twojego doświadczenia jako użytkownika i odwiedzającego Rito.pl. Używamy również tych informacji do celów marketingowych głównie na Google, Facebooku i Instagramie – w tym reklam retargetingowych. Dzieje się to przy użyciu plików cookies. (przeczytaj naszą politykę cookies tutaj) Te dane wykorzystujemy do poprawy Rito.pl oraz do pokazywania celowanych i interesujących ofert dla Ciebie w internecie. W ten sposób mamy możliwość poprawy naszej sprzedaży i zwiększenia zadowolenia klientów. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Kiedy dokonujesz zakupu za pośrednictwem Rito.pl lub komunikujesz się z nami e-mailem, podajesz swoje imię, adres, adres e-mail, numer telefonu, informacje płatnicze, informacje o produktach, które kupujesz i ewentualnie zwracasz, życzenia dotyczące dostawy oraz informacje o adresie IP, z którego dokonano zamówienia.
  1. Twoje dane osobowe są wykorzystywane, gdy musimy spełnić naszą część umowy kupna i dostarczyć towary, które zakupiłeś i opłaciłeś na Rito.pl, w tym zarządzanie Twoimi prawami do zwrotu i reklamacji.
   Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  2. Twoje dane osobowe są również wykorzystywane do spełnienia obowiązujących przepisów prawa dotyczących rachunkowości i księgowości.
   Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  3. Przy zakupie zbierany jest adres IP w celu ochrony naszego interesu w zapobieganiu oszustwom.
   Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Używamy informacji do wysyłania celowanych e-maili z ofertami i poradnikami. Dzięki temu możemy pokazywać Ci produkty, którymi jesteś szczególnie zainteresowany, co wspiera cel naszej firmy jako sklepu internetowego.
   Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz § 6 ust. 2 ustawy o marketingu.
 1. Kiedy zapisujesz się na nasz newsletter, zbieramy Twoje dane osobowe: imię, adres e-mail, sposób zapisu, adres IP, ulubiony klient poczty, wskaźnik otwarć, które e-maile od nas czytasz + ciągłość i ewentualną historię zakupów.
  Możesz zapisać się na newsletter w związku z otrzymaniem kodu rabatowego na rito.pl, konkursem na Facebooku lub jako część zakończenia zakupu. W tym kontekście otrzymujemy informacje o Tobie, które następnie porównujemy z innymi rodzajami informacji, które posiadamy na Twój temat.
  Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera, korzystając z linku na dole newslettera.
 1. Cel tego jest taki, że możemy zarządzać Twoim członkostwem w naszym newsletterze, a jednocześnie dostarczać celowany marketing do członków za pośrednictwem e-maila i Facebooka.
  Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Odbiorcy danych osobowych
  1. Informacje o Twoim imieniu, adresie, e-mailu, numerze telefonu oraz numerze zamówienia i specyficznych życzeniach dostawy, podane w związku z zamówieniem, są przekazywane naszym partnerom, którzy odpowiadają za dostarczenie Twoich towarów. W związku z dostawą przekazujemy Twoje dane firmie kurierskiej. W przypadkach, gdy Twoje towary są wysyłane bezpośrednio od producenta/dostawcy, przekazujemy Twoje dane osobowe (imię, adres i numer telefonu) w celu realizacji dostawy.
  2. Dane mogą być przekazywane zewnętrznym partnerom, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu. Korzystamy z zewnętrznych partnerów do technicznego zarządzania i ulepszania Strony internetowej, wysyłki newsletterów oraz celowanego marketingu, w tym retargetingu. Firmy te są procesorami danych na podstawie naszych instrukcji i przetwarzają dane, za które jesteśmy administratorem. Procesory danych nie mogą wykorzystywać tych informacji do innych celów niż realizacja umowy z nami i są zobowiązane do zachowania poufności.
  3. Zawarliśmy pisemne umowy z wszystkimi procesorami danych, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu.
  4. Rito ApS rozumie i szanuje znaczenie prywatności w internecie. Rito ApS nie będzie udostępniać informacji o klientach/użytkownikach stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji transakcji. Rito ApS nie będzie sprzedawać imienia, adresu, adresu e-mail ani innych danych osobowych klienta stronom trzecim bez uprzedniej zgody klienta.
 1. Twoje prawa
  Masz następujące prawa w związku z naszym przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych
  1. Masz prawo w każdej chwili zażądać informacji od nas na temat m.in. jakie dane o Tobie przechowujemy, w jakim celu prowadzona jest rejestracja, jakie kategorie danych osobowych i odbiorców danych mogą istnieć oraz informacje, skąd pochodzą te dane.
  2. Masz prawo w każdej chwili zażądać wydania swoich danych osobowych. W takim przypadku możesz zażądać tego na nasz adres e-mail info@rito.pl z tematem "Informacje o danych osobowych". Następnie poprosimy Cię o potwierdzenie swojej tożsamości, aby upewnić się, że przekazujemy dane osobowe właściwej osobie.
 2. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
  1. Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowo zarejestrowane lub zostały zmienione, oczywiście możesz skontaktować się z nami, aby sprostować swoje dane osobowe. Może to mieć miejsce np. jeśli zmieniłeś adres e-mail.
 3. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych
  1. Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, chyba że ze względów rachunkowych lub prawnych uznamy, że konieczne jest ich zachowanie przez dłuższy okres.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania do przechowywania swoich danych osobowych
  1. W niektórych przypadkach możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie do przechowywania. Dotyczy to sytuacji, gdy uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe.
 5. Prawo do przenoszenia danych
  1. W określonych przypadkach masz prawo zażądać wydania swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego do innego administratora danych.
 6. Prawo do sprzeciwu
  1. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych do celów marketingowych.
  2. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, które wykonujemy na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z punktem 2.
 7. Prawo do wycofania zgody
  1. Masz prawo w każdej chwili wycofać zgodę, którą nam udzieliłeś na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z nami na adres info@rito.pl z tematem "Zgoda".
 8. Prawo do złożenia skargi
  1. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz to zrobić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Skargi można składać na adres e-mail dt@datatilsynet.dk i/lub telefonicznie +48 22 185 77 65. Jednak większość skarg będzie rozpatrywana znacznie szybciej, jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio pod numerem +45 78 77 21 21 lub na adres info@rito.pl.
 1. Usunięcie danych osobowych
  1. Informacje o korzystaniu z witryny zgodnie z punktem 2.1 są usuwane zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych plików cookies w naszej polityce cookies.
  2. Dane osobowe zebrane w związku z zapisaniem się na nasz newsletter są usuwane, gdy wycofasz swoją zgodę, chyba że mamy uzasadnioną podstawę do dalszego ich przechowywania.
  3. Dane osobowe zebrane w związku z zakupem na Rito.pl zgodnie z punktem 2.2 zostaną zanonimizowane po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu. Jednak te dane mogą być również przechowywane przez dłuższy okres, jeśli mamy uzasadnioną potrzebę dłuższego przechowywania, np. jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub jeśli przechowywanie jest konieczne do spełnienia wymogów prawnych. Materiały księgowe są przechowywane przez 5 lat do końca roku podatkowego w celu spełnienia wymogów ustawy o rachunkowości.
  4. Pliki cookies: Możesz samodzielnie usunąć pliki cookies w swojej przeglądarce, które są używane np. do celów marketingowych. (przeczytaj naszą politykę cookies tutaj)
 1. Bezpieczeństwo
  1. Bezpieczeństwo przechowywania Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Dlatego podjęliśmy szereg odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nielegalnej lub przypadkowej zmianie, utracie, pogorszeniu jakości lub nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych oraz ich nadużyciu.
  2. Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie pracownicy Rito ApS, którzy rzeczywiście tego potrzebują, i to wyłącznie w celu wykonywania swoich obowiązków.
 1. Dane kontaktowe
  1. Rito ApS jest, jak wcześniej wspomniano, administratorem danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem witryny internetowej.
  2. Jeśli masz uwagi lub chcesz uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące tej polityki prywatności, którą opisaliśmy w punkcie 4, zawsze możesz skontaktować się z nami tutaj:
   Rito ApS
   Gyrovej 1, 7800 Skive
   Telefon: +48 22 185 77 65
   E-mail: info@rito.pl
 1. Zmiany w polityce prywatności
  1. Ta polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 29 kwietnia 2024 r.
Wersja: v4.c223.s6.l7